wyroby

Neobond PVDF
Neobond Metal

Neobond Sign

Płyta składa się z dwóch połączonych warstw aluminium oraz wypełniacza polietylenowego (lub ogniotrwałego mineralnego) między nimi. Są z jednostronną lub dwustronną powłoką poliestrową.

Wskaźniki techniczne materiału
General properties Standard values Custom values
Grubość deski 3 mm 2, 3, 4, 6 mm
Grubość aluminium 0,30 mm 0,21, 0,30 mm
Szerokość deski 1500 mm 1.00, 1.25,
1.50, 2.00 m
Długość deski 3050, 4050 mm up to 6000 mm

Charakterystyki mechaniczne
General properties Standard values
Ciężar , kg/m2 3,9
Moduł sprężystości przy zginaniu, MPa 81,2
Bending elastic modulus, MPa 1,85 x 10-4
Odporność na przebijanie, kN 5,4
Granica wytrzymałości na przesunięcie, MPa 23
Odporność na odwarstwienie (180º) 5,6
Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej 2,82 x 10-5 ºC-1
Temperatura odkształcenia cieplnego, ºC 100
 
 

NEOBOND® sign

Płyty NEOBOND® Sign są przeznaczone do zastosowania w dziedzinie reklamy wizualnej, jak również dekorowania lokali i przestrzeń wewnętrznych. To jest najlepszy wybór dla realizacji pańskiej osobowości i styla. Płyty mogą mieć jednostronną powłokę z poliestru matowego, jak również dwustronną powłokę z poliestru matowanego z jednej strony i glansowanego z drugiej.
 

NEOBOND® digital

Płyty NEOBOND® digital są opracowane specjalnie dla druku digitalnego. Biała powłoka poliestrowa wysokiej jakości wspaniale wchłania farbę i stwarza obraz fotorealistyczny. Są płyty jednostronne i dwustronne.
 

NEOBOND® brushed

Tekstura szlifowana powierzchni aluminiowej tworzy atrakcyjny wygląd i niepowtarzalny styl płyty. NEOBOND® Brushed jest wspaniałym materiałem dla kształtowania unikalnych powierzchni w reklamie, architekturze i wzornictwie wnętrza. Można wybrać z 12 kolorów.
 

NEOBOND® mirror

Płyty NEOBOND® Mirror mają powierzchnię odbijającą jak u zwierciadła. Jednocześnie płyty NEOBOND® Mirror mają poważnie mniejszą wagę, lepszą plastyczność i odporność na uderzenie. Lekkość obróbki i montowania sprzyja ich popularności dla wykończania wewnętrznego i zewnętrznego.
 

NEOBOND® anti-scratch

Płyty NEOBOND® Anti scratch mają specjalną powierzchnię chropowatą wzmacniającą odporność powierzchni na oddziaływania zewnętrzne (mechaniczne). Poleca się ich używać dla licowania pojazdów handlowych, wykończania wewnętrznego miejsc społecznych, jak również wszędzie, gdzie potrzebna jest osłona szczególna.
 

Wszystkie płyty NEOBOND® sign można zamawiać w jakichkolwiek kombinacjach grubości, koloru i wypełniacza.

© Williams Composite Materials 2010